Hiện VLXX đang hoạt động với các tên miền sau

vlxx.im
vlxx.wiki
vlxx-vn.com
vlxx.news